Vasi v katerih se je ustavil čas

Današnji izlet s fotoaparatom naokoli bomo začeli v vasici Gračišće. Odlična lega na vrhu hriba omogoča čudovit pogled na slikovito istrsko pokrajino.

G10G11G12

Še na kratko sprehod med znamenitostimi te majhne vasice.

G1G2G3G4G5G6G7G8G9

Pot nadaljujem proti sosednjemu hribu, kjer leži nekdanje srednjeveško mestece Pičan.V času Rimskega imperija je na tu stala vojaška utrdba imenovana Petina.

P1P2P3P4P5P6

Nadaljujemo proti vasici v kateri pa se je čas resnično ustavil, ta vasica je Kršan.

K1K2K3K4K5K6K7K8K9K10K11K12K13K14K15K16K17K18

 

 

 

Advertisements

Sprehod po Labinu

Labin leži 5 km severozahodno od pristanišča Rabac na 320 mnm visoki planoti, ki se hitro spušča v dolino potoka Rabac proti morju. Labin leži ob glavni cesti RekaPulj. Od Reke je oddaljen 60, od Pule pa 43 km. Labin je bil rudarsko središče Podlabinskega premogovnega bazena, ki pa je z opustitvijo rudarjenja precej zgubil na svojem pomenu.
Današnji Labin je sestavljen iz dveh naselji: iz starega naselja – mesta na hribu ali Labina v ožjem pomenu besede, in novega Labina – rudarskega naselja Podlabina. Stari Labin je najbolj ohranjen predstavnik akropolskega naselja v Istri.
la2

pogled na stari del mesta

Na kraju, kjer stoji današnji Labin je bilo že prazgodovinsko naselje in kasneje rimska Albona. Pri arheoloških izkopavanjih so našli kamnite fragmente, ki so pripadali antičnemu naselju. V srednjem veku je bil Labin v posesti Oglejskega patriarha, od 1420 pa je pripadal Benetkam, ki so naselje obzidale z obrambnim zidom. V 17. stol. pa se prične Labin širiti izven obzidja, ter se postopno gradi na severozahodni strani starega naselja.
Za Labin lahko mirno zapišem, da je fotogenično malo mestece.
Labinski rudarji so 2. 3.1921, da bi podprli svoje ekonomske zahteve in odgovorili na fašistične provokacije, zasedli premogovnik, organizirali rdeče straže, prevzeli oblast v mestu in ustanovili Labinsko republiko. Republika se je obdržala do 8. 4. 1921, ko je bila rudarska akcija zlomljena z oboroženo intervencijo policije.

 

Vir

“When I am writing, I am trying to find out who I am.”

The Daily Post

Maya Angelou by Spanglej, CC BY-SA 2.0.Maya Angelou by Spanglej, CC BY-SA 2.0.

Words mean more than what is set down on paper. It takes the human voice to infuse them with deeper meaning.

Find a beautiful piece of art. If you fall in love with Van Gogh or Matisse or John Oliver Killens, or if you fall love with the music of Coltrane, the music of Aretha Franklin, or the music of Chopin — find some beautiful art and admire it, and realize that it was created by human beings just like you, no more human, no less.

There is no greater agony than bearing an untold story inside you.

The idea is to write it so that people hear it and it slides through the brain and goes straight to the heart.

When I am writing, I am trying to find out who I am, who we are, what we’re capable of, how…

View original post 503 more words